CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

45,000

-1,900 (-4.05%)
21/02/2020 15:05

Mở cửa45,000

Cao nhất45,000

Thấp nhất45,000

KLGD300

Vốn hóa369

Dư mua3,800

Dư bán6,000

Cao 52T 73,200

Thấp 52T24,900

KLBQ 52T11,161

NN mua-

% NN sở hữu1.77

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*10,369

P/E4.52

F P/E4.82

BVPS22,091

P/B2.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng BAX: TIP SIP HDB NTC D2D
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Thống Nhất

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Thành SơnCTHĐQT1976KS Xây dựng/CN Khoa học989,7602018
Ông Lê Hữu TịnhPhó CTHĐQT1965T.S Kinh tế2,391,6002014
Ông Lê Văn DanhTVHĐQT1960ThS QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn LiêmTVHĐQT1961KS Xây dựng/CN Kinh tế1,023,1002004
Ông Nguyễn Văn ThạnhTVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán999,0002004
Ông Nguyễn Hoàng DũngTGĐ/TVHĐQT1971ThS Kinh tế69,7002009
Ông Trần Hữu TrungPhó TGĐ1973ThS Kinh tế2004
Ông Nguyễn Hữu TríKTT/Phó TGĐ1979CN Kinh tế2004
Ông Đào Sỹ DuTBKS1975KS Tin học/ĐH Tài chính Kế Toán10,0002009
Ông Lê Minh ChươngThành viên BKS1969CN Kinh tế2009
Ông Nguyễn Chí HiếuThành viên BKS1972KS Điện/KS XD Công nghiệp2014
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Thành SơnCTHĐQT1976KS Xây dựng/CN Khoa học989,7602018
Ông Lê Hữu TịnhPhó CTHĐQT1965T.S Kinh tế2,391,6002014
Ông Lê Văn DanhTVHĐQT1960ThS QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn LiêmTVHĐQT1961KS Xây dựng/CN Kinh tế1,022,6002004
Ông Nguyễn Văn ThạnhTVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán999,0002004
Ông Nguyễn Hoàng DũngTGĐ/TVHĐQT1971ThS Kinh tế69,7002009
Ông Trần Hữu TrungPhó TGĐ1973ThS Kinh tế2004
Ông Nguyễn Hữu TríKTT/Phó TGĐ1979CN Kinh tế2004
Ông Đào Sỹ DuTBKS1975KS Tin học/ĐH Tài chính Kế Toán10,0002009
Ông Lê Minh ChươngThành viên BKS1969CN Kinh tế2009
Ông Nguyễn Chí HiếuThành viên BKS1972KS Điện/KS XD Công nghiệp2014
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2018Ông Lê Văn HùngCTHĐQT1959CN Kinh tế989,7602004
Ông Lê Hữu TịnhPhó CTHĐQT1965T.S Kinh tế2,391,6002014
Ông Lê Văn DanhTVHĐQT1960ThS QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn LiêmTVHĐQT1961KS Xây dựng/CN Kinh tế1,015,6002004
Ông Nguyễn Văn ThạnhTVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán999,0002004
Ông Nguyễn Hoàng DũngTGĐ/TVHĐQT1971ThS Kinh tế69,7002009
Ông Trần Hữu TrungPhó TGĐ1973ThS Kinh tế2004
Ông Nguyễn Hữu TríKTT/Phó TGĐ1979CN Kinh tế2004
Ông Đào Sỹ DuTBKS1975KS Tin học/ĐH Tài chính Kế Toán10,0002009
Ông Lê Minh ChươngThành viên BKS1969CN Kinh tế2009
Ông Nguyễn Chí HiếuThành viên BKS1972KS Điện/KS XD Công nghiệp2014