CTCP Thống Nhất (HNX: BAX)

Thong Nhat Joint Stock Company

77,500

2,000 (+2.65%)
24/09/2021 15:05

Mở cửa75,500

Cao nhất77,500

Thấp nhất75,500

KLGD900

Vốn hóa635.50

Dư mua1,659

Dư bán3,667

Cao 52T 96,900

Thấp 52T38,700

KLBQ 52T15,378

NN mua200

% NN sở hữu12.29

Cổ tức TM16,093

T/S cổ tức0.21

Beta0.31

EPS*16,993

P/E4.44

F P/E10.42

BVPS23,257

P/B3.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng BAX: API BCE AGG VRE BCM
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Nguyễn Thành SơnCTHĐQT1976KS Xây dựng/CN Khoa học989,7602018
Ông Lê Hữu TịnhPhó CTHĐQT1965T.S Kinh tế2,376,6002014
Ông Lê Văn DanhTVHĐQT1960ThS QTKD2014
Ông Lê Văn LiêmTVHĐQT1961KS Xây dựng/CN Kinh tế1,023,1002004
Ông Nguyễn Văn ThạnhTVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán999,0002004
Ông Nguyễn Hoàng DũngTGĐ/TVHĐQT1971ThS QTKD2009
Ông Trần Hữu TrungPhó TGĐ1973ThS QTKD2004
Ông Nguyễn Hữu TríKTT/Phó TGĐ1979CN Kinh tế2004
Ông Đào Sỹ DuTBKS1975KS Tin học/ĐH Tài chính Kế Toán10,0002009
Ông Lê Minh ChươngThành viên BKS1969CN Kinh tế2009
Ông Nguyễn Chí HiếuThành viên BKS1972KS Điện/KS XD Công nghiệp2014
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Nguyễn Thành SơnCTHĐQT1976KS Xây dựng/CN Khoa học989,7602018
Ông Lê Hữu TịnhPhó CTHĐQT1965T.S Kinh tế2,376,6002014
Ông Lê Văn DanhTVHĐQT1960ThS QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn LiêmTVHĐQT1961KS Xây dựng/CN Kinh tế1,023,1002004
Ông Nguyễn Văn ThạnhTVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán999,0002004
Ông Nguyễn Hoàng DũngTGĐ/TVHĐQT1971ThS Kinh tế69,7002009
Ông Trần Hữu TrungPhó TGĐ1973ThS Kinh tế2004
Ông Nguyễn Hữu TríKTT/Phó TGĐ1979CN Kinh tế2004
Ông Đào Sỹ DuTBKS1975KS Tin học/ĐH Tài chính Kế Toán10,0002009
Ông Lê Minh ChươngThành viên BKS1969CN Kinh tế2009
Ông Nguyễn Chí HiếuThành viên BKS1972KS Điện/KS XD Công nghiệp2014
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Thành SơnCTHĐQT1976KS Xây dựng/CN Khoa học989,7602018
Ông Lê Hữu TịnhPhó CTHĐQT1965T.S Kinh tế2,376,6002014
Ông Lê Văn DanhTVHĐQT1960ThS QTKDĐộc lập
Ông Lê Văn LiêmTVHĐQT1961KS Xây dựng/CN Kinh tế1,023,1002004
Ông Nguyễn Văn ThạnhTVHĐQT1965ĐH Tài chính Kế Toán999,0002004
Ông Nguyễn Hoàng DũngTGĐ/TVHĐQT1971ThS Kinh tế69,7002009
Ông Trần Hữu TrungPhó TGĐ1973ThS Kinh tế2004
Ông Nguyễn Hữu TríKTT/Phó TGĐ1979CN Kinh tế2004
Ông Đào Sỹ DuTBKS1975KS Tin học/ĐH Tài chính Kế Toán10,0002009
Ông Lê Minh ChươngThành viên BKS1969CN Kinh tế2009
Ông Nguyễn Chí HiếuThành viên BKS1972KS Điện/KS XD Công nghiệp2014
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.