CTCP Vinacafe Sơn Thành (UPCoM: AUM)

Vinacafe Son Thanh Joint Stock Company

10,500

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa10,500

Cao nhất10,500

Thấp nhất10,500

KLGD

Vốn hóa10

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,500

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-344

P/E-30.52

F P/E210

BVPS10,333

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AUM: A32 ACS AMD APS BMG
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vinacafe Sơn Thành

Cơ cấu lao động

27/05/2019

27/05/2019 27/05/2019

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

31/12/2015 31/12/2015