CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST)

Taseco Air Services JSC

44,900

-1,600 (-3.44%)
07/04/2020 14:30

Mở cửa46,900

Cao nhất46,900

Thấp nhất44,200

KLGD38,020

Vốn hóa2,020

Dư mua650

Dư bán1,980

Cao 52T 89,900

Thấp 52T41,000

KLBQ 52T65,444

NN mua610

% NN sở hữu45.41

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,239

P/E10.97

F P/E8.52

BVPS14,313

P/B3.14

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AST: ACV FPT MWG HVN VNM
Trending: MWG (60.341) - VNM (54.923) - HVN (48.875) - VCB (43.148) - VIC (37.118)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+9.51%

+/- Qua 1 tháng-25.17%

+/- Qua 1 quý-49.55%

+/- Qua 1 năm-18.33%

+/- Niêm yết+34.93%

Cao nhất 52 tuần (09/12/2019)*89,900

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*41,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)59,126

KLGD/Ngày (1 tháng)42,343

KLGD/Ngày (1 quý)43,641

KLGD/Ngày (1 năm)65,335

Nhiều nhất 52 tuần (10/06/2019)*240,910

Ít nhất 52 tuần (27/03/2020)*12,330