CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST)

Taseco Air Services JSC

51,500

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa52,000

Cao nhất52,000

Thấp nhất51,100

KLGD137,420

Vốn hóa2,318

Dư mua17,930

Dư bán4,800

Cao 52T 87,800

Thấp 52T40,000

KLBQ 52T72,837

NN mua3,800

% NN sở hữu41.42

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,239

P/E12.15

F P/E86.81

BVPS14,217

P/B3.62

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AST: ACV HVN VNM MWG MBB
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco