CTCP 28 Quảng Ngãi (UPCoM: AQN)

28 Quang Ngai Joint Stock Company

7,500

(%)
04/08/2020 14:34

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa11

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 12,400

Thấp 52T7,500

KLBQ 52T2

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,458

P/E3.05

F P/E2.40

BVPS14,692

P/B0.51

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AQN: AMC AMP ANV ASD ASM
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP 28 Quảng Ngãi