CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS)

Asia - Pacific Securities Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

2,200

200 (+10%)
28/05/2020 15:05

Mở cửa2,000

Cao nhất2,200

Thấp nhất2,000

KLGD40,900

Vốn hóa86

Dư mua122,600

Dư bán

Cao 52T 3,300

Thấp 52T1,700

KLBQ 52T32,288

NN mua-

% NN sở hữu14.44

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*-882

P/E-2.27

F P/E9.75

BVPS8,867

P/B0.25

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng APS: API AAV ART BVS APG
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
01/04/2019Cá nhân nước ngoài898,8002.30Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước27,156,91169.63
Cổ phiếu quỹ2,0900.01
Tổ chức nước ngoài10,815,30027.73
Tổ chức trong nước126,8990.33
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân nước ngoài323,7000.83Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước29,308,50075.15
Tổ chức nước ngoài9,087,00023.30
Tổ chức trong nước128,7000.33
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2016CĐ nắm dưới 1% số CP20,303,25052.06Chart cơ cấu sở hửu
CĐ nắm trên 5% số CP12,740,70032.67
CĐ nắm từ 1% - 5% số CP5,956,05015.27