CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API)

Asia - Pacific Investment Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

8,100

(%)
07/08/2020 15:06

Mở cửa8,100

Cao nhất8,100

Thấp nhất8,100

KLGD

Vốn hóa287

Dư mua3,600

Dư bán

Cao 52T 22,700

Thấp 52T7,600

KLBQ 52T536

NN mua-

% NN sở hữu44.14

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*683

P/E11.86

F P/E7.37

BVPS14,810

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng API: APS ARM AMV BCG APC
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương