CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

19,150

1,000 (+5.51%)
05/06/2020 14:46

Mở cửa18,100

Cao nhất19,400

Thấp nhất18,100

KLGD707,130

Vốn hóa2,442

Dư mua48,880

Dư bán47,430

Cao 52T 26,600

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T373,932

NN mua-

% NN sở hữu1.20

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E3.28

F P/E3.31

BVPS19,048

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: VHC IDI ACL CMX MPC
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt