CTCP Nam Việt (HOSE: ANV)

Nam Viet Corporation

15,750

100 (+0.64%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa15,750

Cao nhất15,900

Thấp nhất15,650

KLGD88,110

Vốn hóa2,002

Dư mua24,150

Dư bán12,920

Cao 52T 25,500

Thấp 52T11,800

KLBQ 52T304,686

NN mua10,440

% NN sở hữu1.31

Cổ tức TM900

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*5,541

P/E2.82

F P/E9.98

BVPS18,363

P/B0.86

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ANV: VHC ACL HPG IDI CMX
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Nam Việt

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Đỗ Lập NghiệpCTHĐQT/Phó TGĐ1975ThS QTKD469,0002004
Ông Nguyễn Duy NhứtPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1960ThS Kinh tế519,0002004
Bà Doãn Hải PhượngTVHĐQT1991CN Kinh tế50,100Độc lập
Ông Nguyễn Thanh NgọcTVHĐQT1987KS C.T.Máy1,000Độc lập
Bà Nguyễn Thị Minh ÝTVHĐQT1979CN Kế toánĐộc lập
Ông Doãn TớiTGĐ1954CN Luật71,805,0002001
Bà Dương Thị Kim HươngPhó TGĐ1965CN Kế toán2001
Ông Nguyễn Văn VỹPhó TGĐ1976ThS QTKD2000
Ông Trần Minh CảnhGĐ Tài chính1965CN Kinh tế20,0002011
Ông Doãn Chí ThanhTVHĐQT/GĐ Kinh doanh1983CN CNTT17,160,0002008
Ông Doãn Chí ThiênTVHĐQT/GĐ Kinh doanh1989CN Kinh tế17,159,9992012
Bà Huỳnh Thị Kim ThoaKTT1985Kế toán doanh nghiệp20,0002007
Ông Dương Minh PhongTBKS1977CN Kế toán20,4442014
Ông Đoàn Hữu ĐứcThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Kim NgọcThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Doãn TớiCTHĐQT/TGĐ1954CN Luật61,905,0002001
Ông Nguyễn Duy NhứtPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1960ThS Kinh tế519,0002004
Bà Doãn Hải PhượngTVHĐQT1991CN Kinh tế50,100Độc lập
Ông Nguyễn Thanh NgọcTVHĐQT1987KS C.T.Máy1,000Độc lập
Bà Nguyễn Thị Minh ÝTVHĐQT1979CN Kế toánĐộc lập
Ông Đỗ Lập NghiệpTVHĐQT/Phó TGĐ1975ThS QTKD469,0002004
Bà Dương Thị Kim HươngPhó TGĐ1965CN Kế toán2001
Ông Nguyễn Văn VỹPhó TGĐ1976ThS QTKD2000
Ông Trần Minh CảnhGĐ Tài chính1965CN Kinh tế20,0002011
Ông Doãn Chí ThanhTVHĐQT/GĐ Kinh doanh1983CN CNTT17,160,0002008
Ông Doãn Chí ThiênTVHĐQT/GĐ Kinh doanh1989CN Kinh tế17,159,9992012
Bà Huỳnh Thị Kim ThoaKTT1985Kế toán doanh nghiệp20,0002007
Ông Dương Minh PhongTBKS1977CN Kế toán20,4442014
Ông Đoàn Hữu ĐứcThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Kim NgọcThành viên BKS-N/aN/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Doãn TớiCTHĐQT/TGĐ1954CN Luật61,905,0002001
Ông Nguyễn Duy NhứtPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1960ThS Kinh tế519,0002004
Bà Doãn Hải PhượngTVHĐQT1991N/a50,100N/A
Ông Nguyễn Thanh NgọcTVHĐQT1987N/a1,000N/A
Bà Nguyễn Thị Minh ÝTVHĐQT1979N/aN/A
Ông Đỗ Lập NghiệpTVHĐQT/Phó TGĐ1975ThS QTKD469,0002004
Bà Dương Thị Kim HươngPhó TGĐ1965CN Kế toán2001
Ông Nguyễn Văn VỹPhó TGĐ1976N/a353,5002000
Ông Trần Minh CảnhGĐ Tài chính1965CN Kinh tế20,0002011
Ông Doãn Chí ThanhTVHĐQT/GĐ Kinh doanh1983CN CNTT17,160,0002008
Ông Doãn Chí ThiênTVHĐQT/GĐ Kinh doanh1989CN Kinh tế17,159,9992012
Bà Huỳnh Thị Kim ThoaKTT1985Kế toán doanh nghiệp20,0002007
Ông Dương Minh PhongTBKS1977CN Kế toán20,4442014
Ông Đoàn Hữu ĐứcThành viên BKS-N/aN/A
Bà Nguyễn Kim NgọcThành viên BKS-N/aN/A