CTCP Armephaco (UPCoM: AMP)

Armephaco Joint Stock Company

11,500

(%)
29/07/2021 15:04

Mở cửa11,500

Cao nhất11,500

Thấp nhất11,500

KLGD

Vốn hóa149.50

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,800

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T3

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*494

P/E23.28

F P/E18.27

BVPS14,713

P/B0.78

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng AMP: MEF BMP CSM VIGECAM AME
Trending: HPG (152,765) - MBB (123,577) - TCB (103,517) - CTG (101,624) - STB (91,576)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.