CTCP Alphanam E&C (HNX: AME)

Alphanam E&C Joint Stock Company

6,900

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa6,900

Cao nhất6,900

Thấp nhất6,900

KLGD

Vốn hóa174

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 7,900

Thấp 52T6,000

KLBQ 52T617

NN mua-

% NN sở hữu5.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*780

P/E8.85

F P/E6.57

BVPS12,124

P/B0.57

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng AME: ALT ACE AG1 AMV AGP
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Alphanam E&C