CTCP Xây lắp Thương mại 2 (UPCoM: ACS)

Architect & Construction Service Corporation

13,400

(%)
26/01/2021 15:01

Mở cửa13,400

Cao nhất13,400

Thấp nhất13,400

KLGD

Vốn hóa53.60

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,800

Thấp 52T6,700

KLBQ 52T368

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,666

P/E5.03

F P/E16.75

BVPS14,532

P/B0.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ACS: A32 ABT AC4 ACB CC1
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xây lắp Thương mại 2
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.