CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM)

A Cuong Mineral Group JSC

Đang bị kiểm soát

400

-100 (-20%)
20/08/2019 15:00

Mở cửa500

Cao nhất500

Thấp nhất400

KLGD111,400

Vốn hóa20

Dư mua1,089,900

Dư bán1,369,500

Cao 52T 1,000

Thấp 52T400

KLBQ 52T212,614

NN mua-

% NN sở hữu0.47

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS170

P/E2.94

F P/E15.94

BVPS8,334

P/B0.05

Mã xem cùng ACM: SHB WSB TNG HUT DGW
Trending: MWG (28.089) - VNM (27.538) - HPG (25.846) - FPT (21.785) - VGI (18.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường