Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB)

Asia Commercial Joint Stock Bank

34,150

-450 (-1.30%)
29/11/2021 15:00

Mở cửa33,900

Cao nhất34,300

Thấp nhất33,800

KLGD6,095,500

Vốn hóa92,271.53

Dư mua114,700

Dư bán122,500

Cao 52T 38,000

Thấp 52T20,500

KLBQ 52T8,890,898

NN mua-

% NN sở hữu30

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta1.29

EPS3,511

P/E9.85

F P/E11.02

BVPS15,723

P/B2.20

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng ACB: MBB TCB HPG CTG STB
Trending: HPG (174,198) - MBB (123,762) - SSI (106,910) - DIG (86,593) - FLC (76,715)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đi vào hoạt động ngày 04 tháng 06 năm 1993. ACB hoạt động trên các lĩnh vực : Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, đầu tư, hùn vốn liên doanh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng; Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nước, thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và ch... Xem thêm

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2020 Công ty TNHH Chứng khoán ACB 1,500,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ACB (ACBL)300,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB 50,000 (VND)100
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA)5,000 (VND)100
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019 Công ty TNHH Chứng khoán ACB 1,500,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ACB (ACBL)300,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB 50,000 (VND)100
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA)340,000 (VND)100
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018 Công ty TNHH Chứng khoán ACB 1,500,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính ACB (ACBL)300,000 (VND)100
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ ACB 50,000 (VND)100
Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản ACB (ACBA)340,000 (VND)100
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.