CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (HOSE: ABS)

BinhThuan Agriculture Services JSC

11,200

(%)
05/08/2020 15:00

Mở cửa11,200

Cao nhất11,250

Thấp nhất10,950

KLGD132,770

Vốn hóa323

Dư mua7,910

Dư bán21,810

Cao 52T 34,000

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T146,851

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,147

P/E9.76

F P/E6.44

BVPS13,801

P/B0.81

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng ABS: HPG PMC SHB MBG TVB
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận