Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC Việt Nam (Khác: AACVN)

Mã xem cùng AACVN: BSR POW VGI HVN
Trending: HPG (66.380) - VNM (49.628) - MWG (47.469) - HVN (40.927) - FPT (34.810)
- Kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn tài chính
- Dịch vụ định giá tài sản
- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế
- Kiểm toán hoạt động
- Kiểm toán tuân thủ
- Kiểm toán nội bộ
- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án
- Kiểm toán thông tin tài chính
- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước
- Tư vấn tài chính
- Tư vấn thuế
- Tư vấn nguồn nhân lực
- Tư vấn quản lý ứng dụng công nghệ thông tin
- Tư vấn quản lý
- Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán
- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính
- Các dịch vụ khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty kiểm toán
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉ11/24 Phố Đào Tấn - Ba Đình - Tp.Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3787 0676
• Fax(84.24) 3795 0838
• Emailacc_vietnam@viettel.vn
• Websitehttp://www.acc-vietnam.com
Văn phòng đại diện