HOSE (3) | HNX (5) | UPCOM (8) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/03/2021 FOC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/02/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 23/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: * Tại Hà Nội: phòng họp VIP, tầng 5, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  * Tại TP.HCM: Phòng họp VIP, tầng 6, tòa nhà Sở Chứng khoán, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. HCM
            - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 31/03/2021 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào ngày 31/03/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: - Phòng IX5200, tầng 5 tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  - Tầng 1, FPT Telecom Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.