HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2023 ABC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 29/09/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Truyền thông VMG (Tầng 6, tòa nhà PEAKVIEW Tower, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) bắt đầu từ ngày 29/09/2023 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 8h00 – 12h00, chiều từ 13h00 - 17h00) và xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (nếu có).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/10/2023 KST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 10,7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.070 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 16/10/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế Toán - CTCP Kasati (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ Hai đến thứ Sáu) bắt đầu từ ngày 16/10/2023 và xuất trình Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/05/2025 GLT: Ngày 26/05/2025, ngày giao dịch đầu tiên 406.564 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 16/12/2025 VIE: Ngày 16/12/2025, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.