HOSE (4) | HNX (4) | UPCOM (11) Tổng số công ty: 19
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/06/2023 ONE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau (Công ty sẽ gửi thông báo tới địa chỉ của các cổ đông và đăng trên website Công ty)
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách La Thành, số 218 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2022;
  + Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
  + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/04/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: Số 135 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/04/2023. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 27/06/2023 GLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: từ 13h30 – 17h00, ngày 27/06/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. HCM.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ Thông báo sau cho các cổ đông.
 • 29/06/2023 ITD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã CK: ITD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/11/20230511_20230510___itd___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_thuong_nien_nam_2023.pdf

 • 29/06/2023 ABC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018 – 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018 – 2022 và kế hoạch giai đoạn 2023 – 2027 của Ban Giám đốc;
  + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018 – 2022 và kế hoạch nhiệm kỳ 2023 – 2027…và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Thông tin cụ thể và tài liệu sẽ được cập nhật trên website: http://www.vmgmedia.vn).
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 22, tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
            - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào thứ năm, ngày 29 tháng 06 năm 2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.