HOSE (1) | HNX (19) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 25
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/06/2020 TPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/03/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 24/04/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội – Tổ 28, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc;
  + Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
  + Các vấn đề khác tại Đại hội.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/6/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán mang theo chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In sách giáo khoa tại TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 12/06/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 15/06/2020 HAB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAB của CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Hà Nội, số 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần) từ ngày 15/06/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 19/06/2020 EPH: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EPH của CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 8h30 ngày 19/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Tầng 4, tòa nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.
 • 20/06/2020 TPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP in Sách giáo khoa tại TP Hà Nội – Tổ 28, thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Giám đốc;
            - Nội dung họp: + Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Kiểm soát;
  + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
            - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
  + Thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ;
  + Các vấn đề khác tại Đại hội.
 • 24/06/2020 HEV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường NXB Giáo dục Việt Nam – Số 187B Giảng Võ – Đống Đa – Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và các vấn đề quan trọng khác của công ty
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/06/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng KT-TH CTCP Sách Đại học – Dạy nghề - Tầng 2 – 73 Lò Đúc – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) kể từ ngày 24/06/2020 và xuất trình Chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán