HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/01/2021 HAB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAB của CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/01/2021.
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 45B Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
            - Nội dung họp: Sửa đổi Điều lệ và nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 • 22/01/2021 PAI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAI của CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/01/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 22/01/2021 FOX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOX của CTCP Viễn thông FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/12/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt lần 2 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 22/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Công ty chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông từ ngày 22/01/2021.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 27/01/2021 SMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày v
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Tài vụ, CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam, số 231 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Quận 5, TP. HCM bắt đầu từ ngày 27/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 28/01/2021 ICT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức tạm ứng lần 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện (mã CK: ICT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/8/20210108_20210107 - ICT - TB NDKCC tam ung co tuc lan 1 2020 bang tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.