HOSE (3) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 48
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/05/2019 FOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FOC của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/05/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT – Tầng 6, Tòa nhà Exchange Tower PVI số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/05/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào Tài khoản của cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/06/2019 SBD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBD của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 04/06/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/06/2019 và để thuận tiện và an toàn cho cổ đông cũng như Công ty, Công ty khuyến nghị cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 • 05/06/2019 VNB: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNB của CTCP Sách Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 05/06/2019 đến ngày 25/06/2019 (thời gian cụ thể công ty sẽ gửi thông báo mời họp đến các cổ đông)
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp công ty, số 44 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
 • 17/06/2019 GLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: từ 13h30 - 17h, ngày 17/06/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: báo cáo kết quả kinh doanh 2018, cổ tức 2018, kế hoạch kinh doanh 2019...
 • 19/06/2019 ITD: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo  ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã CK: ITD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/7/20190507_20190507 - ITD - TB NDKCC tc DHDCDTN nam 2019.pdf