HOSE (4) | HNX (26) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/09/2019 CTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTR của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 27/09/2019. Cổ đông khi đi làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 17,1%/cổ phiếu (Người sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 171 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Tổng Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá trị số tiền trả bằng số cổ phiếu lẻ * mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng).
  - Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu sẽ nhận được như sau: 123 * 17,1% = 21,03; vậy cổ đông A nhận được 21 cổ phiếu và phần cổ phiếu lẻ còn lại Tổng Công ty sẽ chi trả bằng tiền mặt là 0,03 * 10.000 = 300 đồng.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông khi đi làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 30/09/2019 CMG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/19/20190719_20190719 - CMG - TB NDKCC tra ct tuc nam 2018 bang tien va tra cp thuong.pdf

 • 02/10/2019 TGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TGP của CTCP Trường Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 2/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty cổ phần Trường Phú (số 10, BT2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) từ ngày 02/10/2019 vào các ngày làm việc trong tuần và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân hoặc Công ty sẽ chuyển khoản vào tài khoản cổ đông đã đăng ký.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 04/10/2019 GLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 12% (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 04/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại trụ sở CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/10/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/10/2019 LBE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LBE của CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 12/10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP phần Sách và Thiết bị Trường học Long An
  Địa chỉ: Số 39 Hai Bà Trưng, Phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An
            - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019