HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 12/08/2020 ABC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 12/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Truyền thông VMG (từ 8h00 tới 17h00 các ngày từ thứ hai tới thứ sáu) bắt đầu từ ngày 12/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/08/2020 CTR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTR của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/08/2020. Cổ đông khi đi làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 16% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 16 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông A sở hữu 120 cổ phiếu. Số cổ tức bằng cổ phiếu mà cổ đông A sẽ nhận được tính theo tỷ lệ thực hiện: 120*16/100=19,2 cổ phiếu; Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 19 cổ phiếu và phần cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ bị hủy, ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông khi đi làm thủ tục nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/09/2020 SBD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBD của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/09/2020 và để thuận tiện, an toàn cho cổ đông cũng như TCPH, TCPH khuyến nghị cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/09/2020 FPT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/5/20200805_20200805 - FPT - TB NDKCC tam ung co tuc dot 1.2020 bang tien.pdf

 • 11/09/2020 ABC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 11/09/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau.
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.