HOSE (4) | HNX (26) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/12/2019 CMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (tòa nhà INFONET, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/12/2019. Khi nhận cổ tức, phải xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu. Trường hợp nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/12/2019 KBE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KBE của CTCP Sách - Thiết bị trường học Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu(1.000đ/cp)
            - Thời gian thực hiện: 18/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty: Lô E16 số 30-31-32, Đường 3/2, Phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 18/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/12/2019 PAI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAI của CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 18/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính kế toán, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/12/2019 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 27/12/2019 CMG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt và trả cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/19/20190719_20190719 - CMG - TB NDKCC tra ct tuc nam 2018 bang tien va tra cp thuong.pdf

 • 20/01/2020 ONE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ONE của CTCP Truyền thông số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/01/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Truyền thông số 1, địa chỉ: 135 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/01/2020. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh thư nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.