HOSE (5) | HNX (25) | UPCOM (20) Tổng số công ty: 50
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/06/2020 SMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMN của CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Thông báo sau theo thư mời (dự kiến tháng 4/2020)
            - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau theo thư mời
            - Nội dung họp: Thông báo sau theo thư mời
 • 05/06/2020 FPT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần FPT (mã CK: FPT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/5/4/20200504_20200429 - FPT - TB NDKCC tra co tuc 2019 bang tien va cp.pdf

 • 12/06/2020 ABC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABC của CTCP Truyền thông VMG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 • 12/06/2020 KST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KST của Công ty Cổ phần KASATI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Kasati, 270A Lý Thường Kiệt, P14, Q10, TPHCM
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau
 • 12/06/2020 TTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTN của CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: ngày 12/06/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Phòng VIP 1, Tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và triển Lãm Bình Dương, Số 1, Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Thành phố Mới).
            - Nội dung họp: - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
  - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
  - Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Tờ trình của HĐQT về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020;
            - Nội dung họp: - Tờ trình của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2020;
  - Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, niêm yết bổ sung cổ phiếu, thay đổi điều lệ Công ty và các vấn đề khác có liên quan;
  - Tờ trình HĐQT về điều chỉnh Room nhà đầu tư nước ngoài;
  - Và vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).