HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 21/06/2023 STG: Thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/5/20230505_20230505___stg___tb_ngay_dkcc_tham_du_dhdcd_tn_2023.pdf

 • 06/07/2023 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSC của CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/07/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Lầu 2 - Bộ phận Kế toán Tài Chính – Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành, địa chỉ: 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (vào lúc 9h00, từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 06/07/2023 và xuất trình căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.