HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/08/2020 IST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 18% (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: ngày 10/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần. Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà văn phòng Công ty, số 7/20, đường ĐT 743, KP.Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương từ 9h00 đến 17h00 vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 10/08/2020. (Cổ đông nhận xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân để nhận cổ tức).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.