HOSE (2) | HNX (1) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/08/2021 IST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IST của CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/08/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần. Địa chỉ: tầng 3, Tòa nhà văn phòng công ty, số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương từ 9h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 10/08/2021; (Cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân để nhận cổ tức).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/08/2021 ILB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC  để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình (mã CK: ILB) như sau: 

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/6/21/20210621_20210621 - ILB - TB ngay dkcc tham du DHDCD bat thuong.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.