HOSE (4) | HNX (5) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 16
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/06/2021 QSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QSP của CTCP Tân Cảng Quy Nhơn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 17%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 14/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 14/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/06/2021 SFI: Quyết định thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK:SFI) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/6/11/20210611_20210611 - SFI - QD thay doi dang ky niem yet.pdf

 • 15/06/2021 TCL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã CK: TCL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/22/20210422_20210422 - TCL - TB ngay dkcc thuc hien quyen tham du DHDCD TN.pdf

 • 15/06/2021 TOT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOT của CTCP Vận tải Transimex như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Giải tỏa toàn bộ số lượng cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2017
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2021 (TCPH sẽ thông báo thời gian cụ thể tại phiếu lấy ý kiến)
            - Địa điểm thực hiện: Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, P. Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty (Lô A1-2-7, Đường số 1, KCN Bình Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2021 và phải xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/06/2021 HNB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNB của CTCP Bến Xe Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ chứng nhận cổ phần do Công ty phát hành. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức qua tài khoản cá nhân, Công ty sẽ có thông báo hướng dẫn cổ đông sau.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.