HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 08/12/2023 MAC: Ngày đăng ký cuối cùng
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAC của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
       * Lý do và mục đích:
             - Nội dung: Lý do mục đích: Thanh toán 2% cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
             - Nội dung: Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
             - Nội dung: Ngày thanh toán: 08/12/2023
             - Nội dung: - Địa điểm thực hiện:
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên nơi mở tài khoản chứng khoán;
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 08/12/2023. Khi đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
             File toàn văn: 5013v_20231109_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/14/1_mac_2023_11_14_bf826d3_5013v_20231109_1.PDF

 • 08/12/2023 MAC: Ngày đăng ký cuối cùng
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAC của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
       * Lý do và mục đích:
             - Nội dung: Lý do mục đích: Thanh toán 2% cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
             - Nội dung: Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
             - Nội dung: Ngày thanh toán: 08/12/2023
             - Nội dung: - Địa điểm thực hiện:
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên nơi mở tài khoản chứng khoán;
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 08/12/2023. Khi đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
             File toàn văn: 5013v_20231109_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/14/1_mac_2023_11_14_bf826d3_5013v_20231109_1.PDF

 • 11/12/2023 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn. Địa chỉ: 720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
            - Thời gian họp: từ ngày 11/12/2023 đến ngày 31/12/2023
 • 15/12/2023 VGP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGP của CTCP Cảng Rau Quả như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/12/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Kế toán CTCP Cảng Rau Quả. Địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Nhuận, Quận 7, Tp.HCM, thời gian bắt đầu từ ngày 15/12/2023. Người sở hữu mang CCCD (nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 22/12/2023 NCT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã CK: NCT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/16/20231116_20231115___nct___tb_ndkcc_chi_tra_co_tuc_tam_ung_lan_1_nam_2023_bang_tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.