HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 28
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/07/2020 TSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.590 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15/07/2020 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/07/2020 HAH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/22/20200622_20200622 - HAH - TB NDKCC.pdf

 • 16/07/2020 CAG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAG của CTCP Cảng An Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,187%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 218,7 đồng. Số tiền thực nhận được làm tròn đến hàng đơn vị)
            - Thời gian thực hiện: 16/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cảng An Giang – Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ 8h00 đến 11h00 và 13h00 đến 15h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 16/07/2020 và cần mang Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/07/2020 DSV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSV của CTCP Đường sắt Vĩnh Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, bắt đầu từ ngày 16/07/2020. Các cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK), nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 16/07/2020 VNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương từ ngày 16/07/2020 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.