HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/01/2021 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (600đ/cổ phiếu)
            - Thời gian thực hiện: 25/01/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền trả cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính thuộc văn phòng CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/01/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân khi đến làm thủ tục.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 08/02/2021 DVP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã CK: DVP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/1/18/20210118_20210118 - DVP - TB NDKCC tra co tuc.pdf

 • 08/02/2021 TUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TUG của CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 08/02/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty cổ phần Lai dắt và vận tải Cảng Hải Phòng (số 04 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 08/02/2021. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán cần xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh nhân dân (Đăng ký kinh doanh) đang còn hiệu lực.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/06/2021 SCS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK: SCS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/24/20200724_20200724 - SCS - TB NY va giao dich co phieu.pdf

 • 20/09/2021 SCS: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã CK: SCS) như sau:


  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/11/25/20191125_20191125 - SCS - TB ny va gd co phieu phat hanh Esop 380.000.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.