HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (14) Tổng số công ty: 28
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 29/09/2022 DNL: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNL của CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 9/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng
  Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo đến Quý cổ đông trong thư mời họp.
            - Nội dung họp: · Về việc thành phố Đà Nẵng có thông báo thay đổi đơn giá tiền thuê đất, tiền thuê đất phi nông nghiệp (áp dụng cho giai đoạn từ 29/09/2021 đến 28/09/2026) dẫn đến thay đổi kế hoạch lợi nhuận; kế hoạch chia cổ tức năm 2022;
  · Một số vấn đề khác có liên quan.
 • 10/10/2022 VMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMS của Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/10/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các địa điểm sau:
  Tại khu vực thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh...: Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, số 11 Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/10/2022 PVP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
            - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022.
            - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được thông báo trong Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
            - Nội dung họp: + Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu VLGC của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
  + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 28/11/2022.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền/đề nghị chuyển khoản tại văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/11/2022. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ cổ đông/Giấy chứng nhận cổ phần.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 18/10/2022 VSC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/9/20/20220920_20220919___vsc___tb_ndkcc_tam_ung_co_tuc_dot_1_nam_2022_bang_tien.pdf

 • 19/10/2022 SFI: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã CK:SFI) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/9/22/20220922_20220921___sfi___tb_ndkcc_tam_ung_co_tuc_dot_1_nam_2022_bang_tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.