HOSE (7) | HNX (7) | UPCOM (13) Tổng số công ty: 27
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 31/10/2020 NCS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NCS của CTCP Suất ăn Hàng Không Nội Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 31/10/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật
 • 02/11/2020 DS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DS3 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3: Tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu từ ngày 03/08/2020 (đối với đợt 1); từ ngày 02/11/2020 (đối với đợt 2)
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi đến nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc (đối với cổ đông cá nhân); hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng đối với cổ đông tổ chức). Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức cần giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân); giấy giới thiệu hoặc quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của người được ủy quyền
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 02/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3: Tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu từ ngày 03/08/2020 (đối với đợt 1); từ ngày 02/11/2020 (đối với đợt 2)
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Khi đến nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc (đối với cổ đông cá nhân); hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng đối với cổ đông tổ chức). Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức cần giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân); giấy giới thiệu hoặc quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của người được ủy quyền
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 06/11/2020 CMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 4,30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 430 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán; Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/11/2020 và có xuất trình giấy chứng nhận (Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/11/2020 TCL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức lần 3 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức lần 3 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (mã CK: TCL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/10/19/20201019_20201019 - TCL - TB ngay dkcc chi tra co tuc lan 3 nam 2019 bang tien mat.pdf

 • 16/11/2020 VGP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGP của CTCP Cảng Rau Quả như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 24/09/2020. Nếu có thay đổi, TCPH sẽ thông báo trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của TCPH và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.
            - Địa điểm tổ chức họp: trụ sở Công ty cổ phần Cảng Rau quả - số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Nhuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021;
  + Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018,2019
            - Tỷ lệ thực hiện: + Năm 2018: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  + Năm 2019: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/11/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Cảng Rau quả - địa chỉ: số 1 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Nhuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân (nếu nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp lệ)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.