HOSE (5) | HNX (3) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 11
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 01/12/2023 VNF: Ngày 01/12/2023, ngày giao dịch đầu tiên 36.400 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 04/12/2023 PDV: Ngày 04/12/2023, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (MCK: PDV)
 • 08/12/2023 MAC: Ngày đăng ký cuối cùng
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAC của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
       * Lý do và mục đích:
             - Nội dung: Lý do mục đích: Thanh toán 2% cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
             - Nội dung: Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
             - Nội dung: Ngày thanh toán: 08/12/2023
             - Nội dung: - Địa điểm thực hiện:
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên nơi mở tài khoản chứng khoán;
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 08/12/2023. Khi đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
             File toàn văn: 5013v_20231109_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/14/1_mac_2023_11_14_bf826d3_5013v_20231109_1.PDF

 • 08/12/2023 MAC: Ngày đăng ký cuối cùng
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAC của CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật hàng hải như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2023
       * Lý do và mục đích:
             - Nội dung: Lý do mục đích: Thanh toán 2% cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng 3% cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt
             - Nội dung: Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
             - Nội dung: Ngày thanh toán: 08/12/2023
             - Nội dung: - Địa điểm thực hiện:
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên nơi mở tài khoản chứng khoán;
             - Nội dung: + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ 08/12/2023. Khi đến nhận cổ tức xuất trình chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
             File toàn văn: 5013v_20231109_1.PDF

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/11/14/1_mac_2023_11_14_bf826d3_5013v_20231109_1.PDF

 • 11/12/2023 TPS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPS của CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bến Bãi Vận Tải Sài Gòn. Địa chỉ: 720 QL1A, KP3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
            - Thời gian họp: từ ngày 11/12/2023 đến ngày 31/12/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.