HOSE (14) | HNX (15) | UPCOM (60) Tổng số công ty: 89
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/09/2020 VTP: Ngày 25/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 29/09/2020 SGN: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã CK: SGN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/1/20200901_20200831 - SGN - TB ngay dkcc thuc hien chi tra co tuc dot 1 2019 bang tien.pdf

 • 30/09/2020 PHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Kế toán - Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (P103 – Khu văn phòng Công ty số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) bắt đầu từ ngày 30/09/2020. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 01/10/2020 WCS: Thông báo về ngày ĐKCC đề chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019
 • 09/10/2020 TTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTV của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.580 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 09/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 09/10/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, vui lòng đăng ký theo mẫu đăng trên http://visitec.vn và gửi về công ty chậm nhất trước ngày 08/10/2020.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.