HOSE (15) | HNX (16) | UPCOM (60) Tổng số công ty: 91
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 VNL: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Logistics Vinalink (mã CK: VNL) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/10/20210310_20210309 - VNL - TB ngay dkcc tham du DHDCD TN 2021 va tam ung co tuc dot 2 2020 bang tien.pdf

 • 20/04/2021 HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 20/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 27/785 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021;
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
  + Các nội dung khác theo quy định.
 • 22/04/2021 VNF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNF của CTCP Vinafreight như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 14h30 ngày 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Block A, tầng trệt, tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM.
            - Nội dung họp: Tổ chức phát hành thông báo sau.
 • 22/04/2021 MVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVN của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  + Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
  + Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
  + Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên;
  + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
            - Nội dung họp: + Định hướng phát triển và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  + Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020, Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
  + Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động năm 2021 của Tổng Công ty;
 • 22/04/2021 TTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTV của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Thông tin Tín hiệu đường sắt Vinh, số 25B, Lê Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;
  + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
  + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;
  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
  + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.