HOSE (13) | HNX (15) | UPCOM (58) Tổng số công ty: 86
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/09/2019 NAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAP của Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh, số 10, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong các ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 27/09/2019). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/10/2019 DS3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DS3 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: Đợt 1: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
  Đợt 2: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
  Đợt 3: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Đợt 1: ngày 12/09/2019
  Đợt 2: ngày 03/10/2019
  Đợt 3: ngày 21/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán, Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3: Tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 12/09/2019 (đối với đợt 1), bắt đầu từ ngày 03/10/2019 (đối với đợt 2), bắt đầu từ ngày 21/10/2019 (đối với đợt 3). Khi đến nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân bản gốc (đối với cổ đông cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng đối với cổ đông tổ chức).
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức cần giấy ủy quyền (đối với cổ đông cá nhân), giấy giới thiệu hoặc quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và chứng minh nhân dân bản gốc của người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 04/10/2019 NAS: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 04/10/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài. Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
            - Nội dung họp: Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát; Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo cơ cấu, số lượng Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty.
 • 10/10/2019 PVP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền/đề nghị chuyển khoản tại văn phòng của Công ty Cổ phần vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 10/10/2019. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/ hộ chiếu và sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận cổ phần.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 10/10/2019 CMP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4,30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 430 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán; Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2019 và có xuất trình giấy chứng nhận (Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.