HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/08/2022 TSJ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSJ của CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,5%/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 350 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hà Nội, số 273 phố Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, bắt đầu từ ngày 26/08/2022 (theo giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6). Khi đến xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; hoặc Công ty sẽ chuyển tiền cổ tức khi cổ đông đăng ký nhận qua hình thức chuyển khoản (theo mẫu của Công ty).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.