HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 4
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 03/09/2019 NWT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 220 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại:Công ty cổ phần Vận tải Newway, Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II – phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai – Hà Nội, Điện thoại: 0243.5654898, Fax: 0243.5651997 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/09/2019. Cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.