HOSE (1) | HNX (2) | UPCOM (5) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/10/2021 PGT: Đưa cổ phiếu PGT ra khỏi diện kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo
 • 25/10/2021 PGT: Đưa cổ phiếu PGT ra khỏi diện kiểm soát, chuyển sang diện bị cảnh báo
 • 29/10/2021 BLN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 230 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 29/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân (hộ chiếu) làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 29/10/2021 tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/11/2021 HNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNT của Công ty Cổ phần Xe điện Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 230 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/11/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Xe điện Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.