HOSE (0) | HNX (6) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 19/08/2022 PRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 19/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 19/08/2022 PRC: Họp Đại hội cổ đông bất thường
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 19/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.