HOSE (29) | HNX (28) | UPCOM (83) Tổng số công ty: 140
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/09/2021 PHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/08/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Kế toán - Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (P103 – Khu văn phòng Công ty số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) bắt đầu từ ngày 24/09/2021. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/09/2021 GIC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GIC của CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển Xanh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và Phát triển Xanh, lô CC2, khu công nghiệp MP Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/09/2021 và xuất trình giấy tờ pháp lý theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 24/09/2021 VGR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGR của CTCP Cảng Xanh Vip như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/09/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 24/09/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân, hộ chiếu).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/09/2021 PGT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGT của CTCP PGT Holdings như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Việc lựa chọn Công ty kiểm toán và các vấn đề khác theo quy định của điều lệ.
            - Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 18/06/2021 đến 27/06/2021
            - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty PGT HOLDINGS; Lầu 12 Tòa nhà Pax Sky, số 144-146-148 Lê Lai, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM
 • 25/09/2021 TCO: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/8/9/20210809_20210809 - TCO - TB ngay DKCC to chuc DHDCD bat thuong.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.