HOSE (29) | HNX (26) | UPCOM (91) Tổng số công ty: 146
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 10/07/2020 TCO: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (mã CK: TCO) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/18/20200618_20200618 - TCO - Thong Bao Ngay DKCC Tra Co Tuc Dot 2 Nam 2019 Bang Tien.pdf

 • 10/07/2020 PDN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (mã CK: PDN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/2/20200602_20200602 - PDN - TB NDKCC tra co tuc dot cuoi nam 2019.pdf

 • 15/07/2020 TSG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TSG của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 15,9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.590 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Sài Gòn, 01 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15/07/2020 và xuất trình giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/07/2020 RAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 15/07/2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt, địa chỉ: Tầng 4 Khách sạn Cây Xoài, 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 15/07/2020 HAH: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã CK: HAH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/22/20200622_20200622 - HAH - TB NDKCC.pdf