HOSE (30) | HNX (26) | UPCOM (92) Tổng số công ty: 148
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/09/2020 EMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMS của Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận tiền tại trụ sở Tổng công ty (Ban Tài chính Kế toán) hoặc các Chi nhánh của Tổng công ty (Phòng Tài chính Kế toán) vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 25/09/2020.
 • 25/09/2020 VTP: Ngày 25/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 29/09/2020 SGN: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã CK: SGN) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/9/1/20200901_20200831 - SGN - TB ngay dkcc thuc hien chi tra co tuc dot 1 2019 bang tien.pdf

 • 30/09/2020 HTV: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Logistics Vicem (mã CK: HTV) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/8/20/20200820_20200820 - HTV - TB NDKCC thanh toan co tuc nam 2019 bang tien.pdf

 • 30/09/2020 PHP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHP của CTCP Cảng Hải Phòng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Bộ phận Kế toán - Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (P103 – Khu văn phòng Công ty số 8A Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật) bắt đầu từ ngày 30/09/2020. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.