HOSE (15) | HNX (7) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 40
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 27/02/2020 PSD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 27/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở văn phòng Công ty: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/02/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/03/2020 VFG: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã CK: VFG) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/10/20200210_20200210 - VFG - TB ve ngay DKCC chot DS chi tam ung co tuc dot 02 nam 2019 bang tien.pdf

 • 07/03/2020 HHS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã CK: HHS) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/30/20200130_20200130 - HHS - TB NDKCC tham du DHDCDTN 2020.pdf

 • 19/03/2020 PIT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (mã CK: PIT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/1/22/20200122_20200122 - PIT - TB ngay dkcc de to chuc DHCD TN.pdf

 • 21/03/2020 APL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu APL của CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/03/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến 21/03/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lớn (tầng 3) Công ty cổ phần Cơ khí và Thiết bị áp lực- VVMI, số 506 đường Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025;
  + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025;
  + Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.