HOSE (15) | HNX (7) | UPCOM (18) Tổng số công ty: 40
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/04/2021 KMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến 07/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 69 Quang Trung, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
            - Nội dung họp: + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2020;
  + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/04/2021 TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • 16/04/2021 BM9: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BM9 của CTCP Đầu tư Xây dựng 319 Miền Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Đầu tư xây dựng 319 Miền Nam, 20 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, TP. HCM
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
 • 17/04/2021 PTB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 của  Công ty Cổ phần Phú Tài (mã CK: PTB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/2/25/20210225_20210224 - PTB - TB ngay DKCC Chot DS to chuc DHDCD TN nam 2021.pdf

 • 19/04/2021 PTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 19/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe PTS, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
            - Nội dung họp: Thông qua: Báo cáo hoạt đồng của Hội đồng quản trị năm 2020; báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020; báo cáo của Ban điều hành năm 2020; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2021; báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.