HOSE (15) | HNX (7) | UPCOM (16) Tổng số công ty: 38
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/08/2022 DDN: Ngày 23/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
 • 25/08/2022 VFG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/7/26/20220726_20220726___vfg___thong_bao_ngay_dkcc_chot_ds_tra_co_tuc_bang_tien.pdf

 • 25/08/2022 TVA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 27/08/2022 PLO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLO của CTCP Kho vận Petec như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến buổi sáng ngày 27/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Chi nhánh CTCP Kho vận Petec tại TP. HCM. Địa chỉ số 81/15 đường Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
            - Nội dung họp: Thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
 • 28/08/2022 TOP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 do nhóm cổ đông có quyền đại diện cho công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOP của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 do nhóm cổ đông có quyền đại diện cho công ty triệu tập theo quy định của Luật doanh nghiệp
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 8h00 ngày 28/08/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, tòa nhà CT1B, chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.