HOSE (30) | HNX (27) | UPCOM (46) Tổng số công ty: 103
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 01/10/2019 AMV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 01/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn Phòng Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) hoặc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (Tầng 6, tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hại Bà Trưng, TP. Hà Nội) (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 40% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 40 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
  Ví dụ: Cổ đông sở hữu 421 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau 421*40% =168,4 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 168 cổ phiếu, 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn Phòng Công ty cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (Phòng 402, Lầu 4, Tòa nhà Phú Mã Dương, số 85 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) hoặc Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (Tầng 6, tòa nhà VTC Online, Số 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hại Bà Trưng, TP. Hà Nội) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 10/10/2019 HAM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAM của CTCP Vật tư Hậu Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/10/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 10/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân nhân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 14/10/2019 IFC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IFC của CTCP Thực Phẩm Công Nghệ Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/09/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: + Thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty;
  + Sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi địa điểm trụ sở;
  + Sửa đổi Điều 2 Điều lệ và các hồ sơ, văn bản tài liệu liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 14/10/2019
            - Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở Công ty: Số 277-279 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.
 • 21/10/2019 DGW: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã CK: DGW) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/9/17/20190917_20190917 - DGW - TB NDKCC tra co tuc nam 2018.pdf

 • 23/10/2019 VTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTV của Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vicem Vật tư Vận tải Xi măng, địa chỉ: Số 21B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.