HOSE (29) | HNX (31) | UPCOM (54) Tổng số công ty: 114
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/06/2021 CMD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMD của CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/06/2021.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán công ty, số 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/06/2021 MTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTS của CTCP Vật tư - TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Vật tư – TKV, tổ 1, khu 2 – phường Hồng Hà – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 16/06/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 16/06/2021 HAM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAM của CTCP Vật tư Hậu Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 16/06/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại địa chỉ: Số 184 Trần Hưng Đạo, P.An Nghiệp, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 16/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân nhân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/06/2021 VTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTV của Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 28/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty 21B Cát Linh, Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên
 • 18/06/2021 MCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MCF của Công ty CP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 18/06/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Xí nghiệp Bao bì và Thủ công Mỹ nghệ (Số 04 đường Cử Luyện, Phường 5, Tp. Tân An, Long An).
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và phương hướng SXKD năm 2021
  + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021
  + Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát
  + Báo cáo kết quả thực hiện quỹ lương năm 2020 và kế hoạch quỹ lương năm 2021
  + Báo cáo thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2021
  + Báo cáo kết quả phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
            - Nội dung họp: + Báo cáo thực tình hình hiện đầu tư năm 2020 và kế hoạch thực hiện đầu tư năm 2021
  + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
  + Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty
  + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty
  + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.