HOSE (31) | HNX (27) | UPCOM (43) Tổng số công ty: 101
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 23/07/2019 PLX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/5/27/20190527_20190527 - PLX - TB ngay dkcc de chi tra co tuc 2018.pdf

 • 23/07/2019 ABR: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ABR của CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/07/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trong thư mời họp.
            - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
 • 24/07/2019 TVA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 24/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 24/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/07/2019 CDO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDO của CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6/2019 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp)
            - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
            - Nội dung họp: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  (Thời gian, nội dung và địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty)
 • 26/07/2019 HAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HAT của CTCP Thương mại Bia Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/07/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/07/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.