HOSE (31) | HNX (30) | UPCOM (51) Tổng số công ty: 112
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/07/2020 KMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KMT của CTCP Kim khí Miền Trung như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại 69 Quang Trung, phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 15/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 • 17/07/2020 PPY: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPY của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Từ 17/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/07/2020, mang theo chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu khi đến nhận cổ tức.
                 + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/07/2020 SMC: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2018/9/27/20180927_20180927 - SMC - TB thay doi ny va giao dich.pdf

 • 20/07/2020 TVA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
       * Chi trả cổ tức bằng tiềnnăm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 20/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
 • 20/07/2020 HMC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel (mã CK: HMC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/6/30/20200630_20200630 - HMC - TB ngay dkcc chi tra co tuc nam 2019 bang tien.pdf