HOSE (30) | HNX (30) | UPCOM (47) Tổng số công ty: 107
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 13/12/2019 CNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNT của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến 13/12/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
            - Nội dung họp: Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • 20/12/2019 CNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 20/12/2019. Khi nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
 • 20/12/2019 TCH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã CK: TCH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/11/20/20191120_20191120 - TCH - CBTT NGAY DKCC TRA CO TUC NAM 2019.pdf

 • 21/12/2019
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KDM của CTCP Đầu tư HP Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 21/12/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 trong thư mời gửi các cổ đông
            - Nội dung họp: + Tái cấu trúc hoạt động của Công ty.
  + Kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao của Công ty.
  + Phát hành riêng lẻ cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
  + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

 • 30/12/2019 CDP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDP của CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/12/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/12/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng TCKT - CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha, địa chỉ: Lầu 4 Tòa nhà 509-515 Tô Hiến Thành, P14, Q10, TP.HCM, bắt đầu từ ngày 30/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.