HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 2
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2021 KCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KCE của CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Ngày 28/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
            - Nội dung họp: Thông qua kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Báo cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; và một số vấn đề khác.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 20/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng giao dịch Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa: Tầng 5, Tòa nhà VCN, đường A1 KĐT Vĩnh Điềm Trung, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 20/04/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 20/04/2021 LBM: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC  tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã CK: LBM) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/17/20210317_20210317 - LBM - TB ngay dkcc tam ung co tuc lan 2 2020 bang tien va to chuc DHDCD TN 2021.pdf

 • 20/04/2021 NHH: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC  tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (mã CK: NHH) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/15/20210315_20210315 - NHH - TB tra co tuc bang tien.pdf

 • 20/04/2021 SAM: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

  SỞ Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần SAM Holdings (mã CK: SAM) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/4/19/20210419_20210419 - SAM - QD chap thuan niem yet bo sung.pdf

 • 20/04/2021 FHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FHN của CTCP Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 20/04/2021 đến ngày 25/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
            - Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thông báo sau theo thư mời dự Đại hội
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.