HOSE (4) | HNX (3) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 16/08/2020 AVF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AVF của CTCP Việt An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: (dự kiến): 16,17,18/08/2020
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty Cổ phần Việt An, QL91, Thạnh An, Mỹ Thới, Long Xuyên, An Giang
            - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021.
  + Bầu bổ sung kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016-2021.
  + Thông qua phương án tái cấu trúc sản xuất kinh doanh và nhân sự.
  + Nội dung khác (nếu có bổ sung).
 • 17/08/2020 NTP: Ngày 17/08/2020, ngày giao dịch đầu tiên 19.632.330 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 17/08/2020 TRC: Thông báo ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo  ngày ĐKCC thanh toán cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/7/13/20200713_20200713 - TRC - Thong Bao Ngay DKCC Tam Ung Co Tuc Dot 2 Nam 2019 Bang Tien.pdf

 • 17/08/2020 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 14,81%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.481 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp, địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 17/08/2020 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 17/08/2020 IN4: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IN4 của CTCP In số 4 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 17/08/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- CTCP In số 4 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/08/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.