HOSE (4) | HNX (3) | UPCOM (3) Tổng số công ty: 10
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/09/2020 VTI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTI của Công ty Cổ phần SX - XNK Dệt May như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội cổ đông.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong thời gian từ ngày 20/09/2020 – 30/09/2020
            - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu dệt may tại 20 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 • 21/09/2020 PAS: Ngày 21/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS)
 • 22/09/2020 FT1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FT1 của CTCP Phụ tùng máy số 1 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 22/09/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 22/09/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 23/09/2020 BCF: Ngày 23/09/2020, ngày giao dịch đầu tiên 2.749.989 cổ phiếu niêm yết bổ sung
 • 23/09/2020 KTS: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTS của CTCP Đường KonTum như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/08/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 09/2020 (thời gian cụ thể TCPH sẽ có thông báo sau)
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ có thông báo sau
            - Nội dung họp: a. Báo cáo Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 (Từ 01/07/2019 đến 30/06/2020), và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - 2021 (Từ 01/07/2020 đến 30/06/2021);
  b. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 – 2020 và định hướng hoạt động năm 2020 - 2021;
  c. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 - 2020 và Chương trình hoạt động năm 2020 – 2021;
  d. Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 - 2020 đã được kiểm toán;
            - Nội dung họp: e. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2019-2020;
  f. Thông qua Báo cáo Thù lao của HĐQT, BKS năm 2019-2020, dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 – 2021;
  g. Thông qua tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021;
  h. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD năm 2020-2021;
  i. Thông qua Tờ trình của HĐQT về quyết toán dự án đầu tư nâng công suất nhà máy đường từ 1.800 TMN lên 2.500 TMN;
  j. Một số nội dung khác.