HOSE (8) | HNX (6) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 21
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/10/2020 PCM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCM của CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/09/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,43%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 243 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/10/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2020 và xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân tại phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu điện – số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.3763.9156
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;