HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 14/04/2023 VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBH của CTCP Điện tử Bình Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD 2022 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2023;
  + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
  + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
  + Thông qua các Tờ trình như: phân phối lợi nhuận năm 2022;
  + Một số nội dung khác.
            - Địa điểm tổ chức họp: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
            - Thời gian họp: 08h00 ngày 14/04/2023
 • 15/04/2023 VTB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/2/23/20230223_20230223___vtb___tb_nkdcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2023.pdf

 • 18/04/2023 BEL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Điện tử Biên Hòa - Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
 • 21/04/2023 SMT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMT của CTCP SAMETEL như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 21/04/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần SAMETEL, số 32 đường D5, P.25, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
            - Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ.
 • 26/04/2023 PCM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCM của CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2023
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.