HOSE (1) | HNX (0) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 20/04/2024 VTB: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (mã CK: VTB) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/3/1/20240301_20240229___vtb___tb_so_340_ve_ngay_dkcc_to_chuc_dhdcd_tn_nam_2024.pdf

 • 23/04/2024 PCM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCM của CTCP Vật liệu Xây dựng Bưu Điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện, số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2024
 • 25/04/2024 BEL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Nhà máy sản xuất của CTCP Điện tử Biên Hòa – Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2024
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.