HOSE (1) | HNX (1) | UPCOM (1) Tổng số công ty: 3
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 28/06/2023 BEL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BEL của CTCP Điện tử Biên Hòa như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: Ngày 28/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Điện tử Biên Hòa - 97 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM vào lúc 10 giờ 00 phút các ngày làm việc trong tuần (Trừ thứ 7, Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 28/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy giới thiệu (Nếu là tổ chức).
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.