HOSE (2) | HNX (2) | UPCOM (4) Tổng số công ty: 8
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 15/07/2020 VTE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTE của CTCP Viễn thông điện tử Vinacap như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 3,8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 380 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Viễn thông Điện tử VINACAP.
  Địa chỉ: Tầng 03 tòa nhà N03-T5 (Tòa nhà HACC1) khu đoàn ngoại giao, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Thời gian làm thủ tục và nhận cổ tức: vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/07/2020, yêu cầu xuất trình chứng mình nhân dân/Thẻ căn cước bản chính khi nhận cổ tức. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp kèm theo sổ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, CMND/Thẻ căn cước có công chứng của người ủy quyền và CMND/Thẻ căn cước bản chính của người được ủy quyền.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 30/07/2020 SMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SMT của CTCP SAMETEL như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/07/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại VPĐD Công ty Cổ phần SAMETEL, địa chỉ: 135/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 30/07/2020 và xuất trình Sổ cổ phần và Giấy chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.