HOSE (1) | HNX (2) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 5
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/06/2024 MIE: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIE của Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: ½ ngày, dự kiến diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 6/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10, trụ sở Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp – CTCP, số 7A phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
  + Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng công ty;
  + Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và Hợp nhất năm 2023, phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
            - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
  + Báo cáo tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và Người quản lý khác; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  + Công khai lợi ích và người có liên quan của Tổng công ty;
  + Các nội dung khác có liên quan.
 • 27/06/2024 EMG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EMG của CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở CTCP Thiết bị phụ tùng cơ điện – số 56 ngõ 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội
            - Thời gian họp: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
 • 26/08/2024 CJC: Ngày 26/08/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.