HOSE (3) | HNX (2) | UPCOM (2) Tổng số công ty: 7
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 25/10/2021 KTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KTC của CTCP Thương mại Kiên Giang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Thương mại Kiên Giang vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và xuất trình giấy tờ pháp lý cá nhân (Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Passport)
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/10/2021 DND: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DND của CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Vật Liệu Đồng Nai, Số 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 25/10/2021 MCP: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã CK: MCP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/9/28/20210928_20210927 - MCP - TB NDKCC tra co tuc nam 2020 bang tien.pdf

 • 26/10/2021 TET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TET của CTCP Vải sợi may mặc miền Bắc như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại số 79 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 26 tháng 10 năm 2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/10/2021 SLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SLS của CTCP Mía đường Sơn La như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020-2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 80%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/10/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.