HOSE (0) | HNX (0) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 0
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/06/2023 EVE: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Everpia (mã CK: EVE) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2023/5/18/20230518_20230517___eve___tb_so_916_vv_chot_ds_tra_co_tuc_bang_tien_nam_2022_1.pdf

 • 06/06/2023 VMA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VMA của CTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Công nghiệp ô tô – Vinacomin (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 06/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022
 • 06/06/2023 VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTZ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 31/05/2023
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tại thư mời tham dự ĐHCĐ
            - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 06/06/2023 DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
  + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
  + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
  + Tờ trình về Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý, người lao động năm 2023;
            - Nội dung họp: + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
  + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
  + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
            - Địa điểm tổ chức họp: Hoa Sen 1, Phòng D, tầng 2, Khách sạn Kim Liên, Hà Nội
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2023
 • 07/06/2023 HUG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HUG của Tổng công ty May Hưng Yên - CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt
            - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 07/06/2023
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng kế toán Tổng công ty May Hưng Yên – Công ty cổ phần. Địa chỉ: số 8 Bạch Đằng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 07/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân, giấy chứng nhận cổ phần.năm 2022
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.