HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (0) Tổng số công ty: 1
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 26/06/2024 VGL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VGL của CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal-Vnsteel (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 26/06/2024 DHG: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/31/20240531_20240531___dhg___tb_ndkcc_tra_co_tuc_dot_1_nam_2023_bang_tien.pdf

 • 26/06/2024 DTL: Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/2/7/20240207_20240207___dtl___tb_so_207_chot_quyen_to_chuc_dhdcd_tn_2024.pdf

 • 26/06/2024 SSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSM của CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Ngày 26/06/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM, đường số 9, khu CN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
            - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
 • 26/06/2024 KVC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KVC của CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.