HOSE (3) | HNX (4) | UPCOM (6) Tổng số công ty: 13
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 06/07/2022 VHL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHL của CTCP Viglacera Hạ Long như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 17,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1750 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (vào giờ hành chính các ngày từ thứ hai đến thứ bảy) bắt đầu từ ngày 06/07/2022 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức năm 2021 tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 12/07/2022 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.118 đồng)
  Bao gồm:
  + Cổ tức còn lại năm 2020 : 0,26% (01 cổ phiếu được nhận 26 đồng)
  + Cổ tức năm 2021 : 10,92% (01 cổ phiếu được nhận 1.092 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp - số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/07/2022 (khi đến nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/07/2022 BDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.118 đồng)
  Bao gồm:
  + Cổ tức còn lại năm 2020 : 0,26% (01 cổ phiếu được nhận 26 đồng)
  + Cổ tức năm 2021 : 10,92% (01 cổ phiếu được nhận 1.092 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp - số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/07/2022 (khi đến nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/07/2022 TDF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TDF của CTCP Trung Đô như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Trung Đô (số 205 đường Lê Duẩn, phường Trung Đô thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thanh toán nêu trên.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 15/07/2022 CDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CDG của CTCP Cầu Đuống như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
            - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
            - Thời gian thực hiện: 15/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cầu Đuống - Km 14, quốc lộ 3, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.