HOSE (6) | HNX (3) | UPCOM (5) Number of companies: 14
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 02/24/2020 AGF: Ngày 24/02/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF)
 • 02/24/2020 AGF: Ngày 24/02/2020, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (AGF)

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã CK: AGF) với nội dung như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2020/2/17/1.115-tb_2020-02-17_1.PDF

 • 02/25/2020 IBD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IBD của CTCP In Tổng hợp Bình Dương như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 5,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 540 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP In Tổng Hợp Bình Dương - Số 01 Đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/02/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 02/28/2020 THP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THP của CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/02/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 • 02/28/2020 BKH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BKH của CTCP Bánh Mứt Kẹo Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2020
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/02/2020
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/02/2020
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/02/2020, xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và sổ cổ đông.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.