HOSE (6) | HNX (2) | UPCOM (7) Tổng số công ty: 15
MCKGiáKLP/EP/BVốn hóa
Loading...
 • 24/04/2021 HOM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HOM của CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 4 năm 2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai – Khối 7, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
  + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc điều hành;
  + Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
  + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
  + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
  + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
  + Và các vấn đề khác có liên quan.
 • 24/04/2021 TKA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TKA của CTCP Bao bì Tân Khánh An như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 06/04/2021 đến ngày 20/04/2021, thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời;
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông trong thư mời
            - Nội dung họp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty
 • 24/04/2021 DQC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/1/20210301_20210301 - DQC - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2021.pdf

 • 24/04/2021 PPP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPP của CTCP Dược phẩm Phong Phú như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 24/04/2021
            - Địa điểm tổ chức họp: Công ty CP dược phẩm Phong Phú (đ/c: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM)
            - Nội dung họp: Thông tin chi tiết sẽ được Công ty thông báo trong thư mời.
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 19/04/2021
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty CP dược phẩm Phong Phú, địa chỉ: Lô 12, Đường số 8, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM, kể từ ngày 19/04/2021 (vào các ngày làm việc trong tuần), đồng thời xuất trình sổ cổ phần và CMND/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 24/04/2021 HCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (mã CK: HCD) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2021/3/3/20210303_20210303 - HCD - TB NDKCC to chuc dhcd thuong nien 2021.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.